Ibland behöver man stanna upp och reflektera över sitt ledarskap och hitta ny energi. Exempelvis i kniviga situationer, vid organisationsförändringar, förändrad chefsroll eller i en stressad arbetssituation. Då kan samtal med en erfaren coach vara lösningen.

Coachning är ett kraftfulla verktyg för den moderna arbetsplatsen

Coachning på alla nivåer i en organisation har blivit allt vanligare på senare år, inte minst på exekutiv nivå. Den forskning som finns tyder på att väl utformade coachningsinsatser verkligen hjälper chefer att bli mer effektiva i sitt ledarskap.

Coachens främsta uppgift är att göra sina adepter framgångsrika i sin egen förändringsprocess, genom att stötta adepten att själv hitta svaren och vägen till förändring eller utveckling. Coachens roll är att ge stöd i att vidga perspektivet, komma vidare, lösa dilemman eller uppnå drömmar och mål.

Vascaias coacher arbetar inom ett brett område:

  • Executive Coachning
  • Individuell ledarutveckling – på alla chefsnivåer
  • Personlig utveckling
  • Karriärplanering och outplacement
  • Samtalsträning och konflikthantering

Vanliga dilemman som en coach kan hjälpa till att lösa

”Det är ensamt på toppen, jag känner ständig press från alla håll”. Vascaias coacher hjälper chefer på exekutiv nivå att öka sin strategiska självmedvetenhet. Genom ökad insikt om egenskaper och beteendemönster och i vilka situationer de visar sig kan man utveckla strategier för att hantera dem.

 ”Jag har mer att ge men vet inte hur jag ska gå vidare”. Vascaias karriärcoacher hjälper dig att skapa en strukturerad och inspirerande karriärutveckling. Du kan bolla tankar kring CV, anställningsintervjuer, möjliga karriärvägar – och allt annat du undrar över kring din karriärutveckling.

 ”Jag är ny som chef och är osäker på min roll som ledare”. Våra coacher har lång erfarenhet som ledare och kan hjälpa dig att hitta din ledarstil och ditt förhållningssätt till medarbetare och till andra chefer. Du får en verktygslåda som hjälper dig i vardagen.

Hur går det till?

Inför en coachprocess upprättas ett kontrakt om vad som ska uppnås och hur vägen dit ska se ut. Vanligen omfattar en coachprocess 6-8 möten på 1-2 timmar under en 4-6 månaders period.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om behov och förutsättningar. Vi rekommenderar lämplig coach för den aktuella situationen. Ni träffas förutsättningslöst på ett första möte.”Klickar” ni tar coachen fram ett förslag på upplägg i samråd med dig.

I vårt stora nätverk har vi erfarna och kvalitetssäkrade coacher. De har akademisk utbildning, egen ledarerfarenhet och är utbildade och certifierade inom flera system och nivåer, t ex på ACC och PCC nivå inom International Coaching Federation (ICF).

Mer information

0706 - 777987

Birgitta Meijer