Att bygga ett starkt och konkurrenskraftig varumärke som särskiljer ditt företag från andra aktörer på marknaden kräver kunskap och uthållighet. Och en hel del mod – mod att agera annorlunda för att väcka intresse och nyfikenhet hos din målgrupp.

Kunskap om kunderna, konkurrenterna, trender och vad som händer i omvärlden är viktiga byggstenar. Det ger förutsättningar för att ta en egen position på marknaden. Kombinerat med tydliga budskap, slagkraftiga löften i noggrant utvalda kanaler kommer man långt.

Vi kan bidra med inspiration och nytänkande, kunskap och erfarenhet och agera bollplank på din varumärkesresa.

Exempel på våra tjänster:

  • Brand research – ta reda på hur känt ditt varumärke är och dina befintliga och potentiella kunders uppfattning, dvs vilken image ditt företag har på marknaden
  • Målgruppsanalyser och målgruppssegmentering – identifiera vilka dina kunder är, var de finns, deras beteende- och konsumtionsmönster, köpkraft m m
  • Gap-analyser – identifiera gapet mellan hur du uppfattas – din image och hur du vill uppfattas – din profil
  • Varumärkesplattform – utifrån genomförda marknadsanalyser, vision, mission och värderingar formulera varumärkeslöften och föreslå en positioneringsstrategi som i sin tur ger underlag till den strategiska marknadskommunikationen
  • Effektmätningar – uppföljning av genomförda kommunikationsinsatser

Kombinationen av vår långa erfarenhet från olika branscher och verksamheter och effektiv metodik hjälper dig att nå rätt kunder, i rätt tid på ett kostnadseffektivt sätt.

Läs mer om olika typer av  analyser och beslutsunderlag.

Mer information

0706 - 777987

Birgitta Meijer