Våra experter inom affärs- och verksamhetsutveckling, marknadsföring och beteendevetenskap arbetar med olika typer av analyser som ger underlag till effektiv marknadsföring. Det kan handla om omvärld och trender, kundbehov, marknadspotential, konkurrenter, affärsutvecklingsbehov eller utvärderingar i uppföljningssyfte.

  • Vi tar fram behovsanpassade ekonomiska analyser, styrkort, prissättningsstrategier, identifierar relevanta nyckeltal och beräkningsmodeller som guidar på vägen mot tillväxt och lönsamhet
  • Vi arbetar med ett flertal metoder exempelvis: kundinvolvering, kundresa, djupintervjuer, gruppintervjuer, digitala workshops, observationer och enkätundersökningar.
  • Vi formulerar och genomför marknads-, kundservice- och försäljningsstrategier, ”go to market” aktiviteter och kommunikationsstrategier.
  • Vi utbildar och tränar din säljorganisation att bli mer effektiv i sin kundbearbetning – på alla nivåer. Från konsultativ försäljning, telefonförsäljning till kundservice och bemötande.

Genom vårt samarbete med stiftelsen MTC (Marknadstekniskt Centrum) har vi tillgång till och är certifierade i KIT metoden (KundInvolverad Tjänsteutveckling) – en unik metod som går på djupet och fångar kundernas dolda behov som underlag för utveckling av Innovationspotentialer och nya tjänster. Läs mer om Kunddriven utveckling och Service Design.

Mer information

070-2986169

Eva Bengtsson