Utveckling av verksamhetens målbild

Utveckling av Controllerns nya roll
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ledningen behövde uppdatera affärsplanen och se över vision, strategi och målbild för bolaget ville vara på ett par års sikt. Arbetssätt och processer behövde effektiviseras. Kommunikation och samverkan mellan avdelningar behövde förbättras. Energin och motivationen hos personalen var låg.

Lösning

Två konsulter från Vascaia inventerade nuläget genom intervjuer med ledning och nyckelpersoner i organisationen samt via befintliga styrdokument. En nulägesmätning av arbetssituationen genomfördes via en  "on-line intervju" där samtliga medarbetare anonymt fick delge sin uppfattning. Resultatet bearbetades i en serie workshops som varvades med upplevelsebaserade övningar ingick med tema som valdes utifrån de områden som gruppen behövde utveckla.

Resultat

Utvecklingsdagarna resulterade i en uppdaterad affärsplan, förtydligade roller och gränssnitt, en tydlig målbild och enighet om vägen framåt. Pågående konflikter och störningar i gruppen hanterades. En operativ handlingsplan med prioriterade aktiviteter togs fram och följdes upp på lednings- och operativa möten. Spelregler för gruppens arbets- och förhållningssätt togs fram.  

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.