Utveckling av ledningsgrupp till effektivt team

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Efter en omorganisation var samarbetsklimatet inte på topp i ledningsgruppen. Gruppen hade fått flera nya medlemmar och det fanns vissa oklarheter kring samverkan i gränssnittet med supportorganisationen. Att skapa samsyn om gruppens uppdrag och målbild, roller och gränssnitt, beslutsfattande och prioriteringar samt effektiva samarbetsformer var prioriterat.

Lösning

Gruppens och individerna subjektiva uppfattning om nuläget i arbetssituationen identifierades via intervjuer kompletterat med en "effektivitetsmätning" som visade handlingskraften och effektiviteten i gruppen. Vi mätningen identifierades orsaker och samband som påverkade handlingskraften och energin i gruppen dvs de områden som inverkade mest på gruppens förmåga att hantera situationen och som därmed hade störst förbättringspotential. Detta öppnade upp för en dialog om viktiga frågor. Ett skräddarsytt utvecklingsprogram med tre utvecklingstillfällen över ett år genomfördes för att rusta gruppen och ge verktyg att använda i ledarskapet.

Resultat

Hela ledningsgruppen lyftes till en ny nivå. Efter ett år hade handlingskraften och effektiviteten i gruppen ökat med hela 10% uppmätt via en ny "effektivitetsmätning". Medarbetarenkäten visade också ett markant förbättrat resultat.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.