Teamutveckling efter omorganisation

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

En omorganisation ställde helt nya krav på ledare och medarbetare. Verksamheten skulle digitaliseras, nya arbetssätt införas, handläggningstiderna skulle minskas. Oro och rädsla för det nya påverkade klimatet på enheten.

Lösning

Nuläget i arbetsgruppen analyserades med hjälp av "Columbi Effektivitetsanalys".  Därmed fick alla medarbetare möjlighet att med egna ord beskriva sin syn på arbetssituationen. Resultatet bearbetades i en sammanhållen och anpassad utvecklingsaktivitet där gruppen fick arbeta fram en konkret handlingsplan för hur arbetet och samverkan inom teamet skulle fungera för att uppnå målen. Teamutvecklingsinsatser genomfördes parallellt.

Resultat

Alla är med på tåget, gemensamma mål och spelregler för enheten är framtagna, störningar och konflikter är lösta, kommunikationen är öppen. Förväntningar på varandra är diskuterade och utredda. Arbetsklimatet präglas av en positiv anda. Trivseln, effektiviteten och handlingskraften har ökat!  

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.