Ökad lönsamhet genom bättre kundservice

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Utmaning

En internationell hotellkedja ville effektivisera verksamheten och se över hur man kunden öka försäljningen via inkommande mejl och telefon. Samtidigt ville man skapa en gemensam grund, trygghet och förståelse för ett bra kundbemötande - oavsett vilken kontaktväg kunden valde.

Upplägg

Utifrån hotellkedjans värderingar och strategier utvecklades ett utbildningskoncept för bokningspersonal och deras chefer. Alla medarbetare fick genomgå en två dagars utbildning som sedan följdes upp efter sex månader.

Resultat

Medarbetarna som gått utbildningen ökade i snitt sin försäljning med 15%. Alla medarbetare var med i att ta fram en gemensam grund att arbeta att arbeta från. Efter sex månader var arbetssättet implementerat.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.