Ny kontorslösning stödjer företagskulturen

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett företag i fastighetsbranschen arbetar idag projektorienterat och vill arbeta långsiktigt med att uppmuntra och ytterligare stärka samarbeten över avdelningsgränser. Som ett led i företagets kulturarbete vill verksamheten lyfta fram och levandegöra sina värdeord. Utmaningen ligger i att värdeorden ska bli mer än bara tecken på ett papper.  

Lösning

En extern projektledare anlitades för att hålla samman och säkra framdrift i projektet. Uppdraget omfattade att fånga verksamhetens önskemål, omsätta dessa i handling, ge förslag på fysisk utformning och säkerställa implementering av lösningen. Som ett delprojekt ingick att arbeta med företagets interna kommunikationsavdelning och tillsammans med dem ta fram internkommunikation som förstärkte den fysiska utformningen.

Resultat

Tillsammans med arkitekter producerades konkreta lösningar som stödjer arbetssätt och företagskultur.    

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.