Modernisering av datorlaborationer – bioprocesser

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Civilingenjörsutbildning i Teknisk Biologi bedrivs vid Linköpings Universitet. Grundkursen i Industriell Bioteknik omfattar tre datorlaborationer där studenter med hjälp av dator-simulering får öka sin förståelse för mikrobiella bioprocesser, dvs rekombi­nanta mikro-orga­nismer i en reaktor. Fokus ligger på samspelet mellan tillsats av närings­ämnen, luft-tillförsel, cellernas tillväxt och produktion av specifika protein. Batch-, fedbatch- samt kontinuerlig produktion studeras. Avdelningen behövde hjälp med att modernisera dator-laborationen genom byte till modernare och kraftfullare programvara och även se över något av innehållet i laborationerna. Ett krav var att programvaran skulle köras i Linux-miljö, men samtidigt tillräcklig användarvänligt då eleverna har begränsat fokus på tekniska beräkningar i sin utbildning.

Lösning

Valet av programvara föll snabbt på Modelica som är en språkstandard för simulering av dynamiska system som har fått stor spridning. Vidare valdes en kostnadsfri open-source implementering av Modelica från Lund som heter JModelica och bygger på Python som också är ett väl etablerat open-source programspråk som också med fördel kan användas för tekniska beräkningar. Matematiska modeller av bioprocesser strukturerades på ett objekt-orienterat sätt efter riktlinjer presenterade på konferensen Nordic Process Control Workshop 2012 i Köpenhamn.

Resultat

Både lärare och elever och var nöjda med bytet till Modelica och de något modifierade laborations-momenten. Den objektorienterade strukturen på modellerna mottogs också positivt. Under det andra året kursen kördes användes laborations-assistenter från föregående år som fick instruktioner på distans. Kursen har därefter genomförts ytterligare två år i egen regi utan ytterligare assistans.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.