Ledarutveckling för långsiktig lönsamhet

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett ledande träindustriföretag behövde utveckla sina ledare i produktionen. Baserat på befintlig ledarskapsplattform, med fokus på affär och lönsamhet, utvecklades två program - "Affärsutvecklande ledarskap" för produktionschefer, underhållschefer, driftledare samt "Ledare i linjen" för arbetsledare med eller utan personalansvar. Programmen förankrades med koncernledning och platschefer. Efter en pilotutbildning gjordes vissa anpassningar innan programmet rullades ut. Ledarprogrammet är en långsiktig satsning för att ge deltagarna verktyg och konkret hjälp i ledarrollen. För att säkerställa hållbar utveckling distribueras ett inspirationsbrev digitalt.

Resultat

Totalt 140 ledare har utbildats och effekterna märks i medarbetarundersökningarna. Intresse och engagemang kring ledarfrågor har ökat, lokala initiativ kring värderingar och spelregler har tagits. Ledningen visar i handling att ledarskapsfrågor är i fokus. Insikten har ökat att det är lika viktigt att underhålla människor som maskiner.
Vi valde Vascaia p g a deras erfarenhet av att arbeta med ledare i produktion. Kursledarnas kompetens och förmåga att engagera och inspirera deltagarna har uppskattats av deltagarna. Och inte minst har deltagarna kunnat omsätta sina nya kunskaper i det dagliga arbetet vilket vi fått kvitto på i vår medarbetarundersökning”.  

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.