Innovationsworkshop på Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Utmaning

Inom ramen för Hankens öppna program - Innovationsstation Österbotten- genomfördes en Innovationsworkshop med målgrupperna lokalsamhällets invånare, föreningar, mikroföretag och Hankens ekonomistuderande.

Upplägg

Syftet var att få idéer till utveckling av tjänster, service, produkter och koncept med lokalsamhället som grund. Deltagarna fick arbeta med hela idéhanteringsprocessen - från kreativ idégenerering till bearbetning av idéer och beslut om vad som behövde göras. Det övregripande målet var att lära av varandra samt att de idéer som utvecklades, fritt skulle kunna tillämpas i de egna miljöerna, dvs. öppen innovation.

Resultat

Över 100 idéer togs igenom processen. Varje grupp fick sedan presentera den idé som de tyckte var bäst. Slutresultatet blev att en idé beslöts att genomföras och fem idéer behövde bearbetas vidare.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.