Försäljningsstrategi, PR och digital marknadsföring

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett uppstartsbolag i snabb tillväxt behövde hjälp med försäljningsstrategi, PR och digital marknadsföring för att öka försäljningen, B2B.

Lösning

Vid uppstarten förtydligades uppdraget, mål och leveranser i samråd med uppdragsgivaren. För att hitta en struktur i försäljningsarbetet analyserades målgrupper, kanaler såsom hemsida, sociala medier, influencers, mässor mm. Genomlysning gjordes kring hur PR kunde fungera, vilka bransch-tidningar och journalistkontakter som var relevanta. Försäljningsstrategi och plan fastställdes. Kommunikationsstrategi med kommunikationsmål- och strategier, målgrupper, budskap och kanaler upprättades.

Resultat

Bolaget arbetade metodiskt enligt försäljningsstrategin. Efter ett halvår hade avtal har slutits med flera av de största distributörerna inom den valda målgruppen och försäljningen tog fart.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.