Förbättrad kundservice

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett Shared Service Center hade behov att förbättra sin service och ville öka kunskapen hos medarbetarna om service sett ur kundernas perspektiv. Man ville också öka medarbetarnas kunskap om vad det är som skapar verkligt värde för deras interna och externa kunder.

Lösning

En inspirations- och idéutvecklingsworkshop genomfördes med enhetens ca 100 medarbetare på temat service och kundupplevelsens betydelse i den värdeskapande processen. I ett kreativt klimat och i tvärfunktionella grupper fick medarbetarna  arbeta fram idéer till hur enhetens service kunde utvecklas. Som stöd för att samla in och visualisera idéerna användes dialogplattformen WIDE. Idéarbetet resulterade i 95 konkreta idéer för att förbättra tjänster och service. Flera av idéerna kunde genomföras direkt, vissa behövde utvecklas vidare efter workshopen.
Inspirerande! Detta var något som vi alla behövde höra! Kul att arbeta med idéer i grupperna!

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.