Förändringsledning i servicebranschen

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Utmaning

I en koncern under stark tillväxt, ingick flera enheter som marknadsfördes under egna, välrenommerade varumärken. VD behövde hjälp med att få en bättre struktur för ledningsgruppens arbete, både på strategisk och operativ nivå.

Lösning

Två konsulter från Vascaia genomförde en omfattande analys av läget. Bl a genomfördes djupintervjuer med styrelsemedlemmar och ledningsgrupp samt en medarbetarundersökning. Förbättringsområden identifierades och en verksamhetsplan för kommande 5-årsperiod med vision, affärsidé, mål och värderingar arbetades fram. Ledarna i företaget utbildades och fick verktyg och metoder för att genomföra de prioriterade förändringarna inom respektive enhet i linje med d övergripande målen. Workshops med medarbetarna genomfördes för att skapa delaktighet i företagets utvecklingsprocess.

Resultat

Ledare och medarbetare enades om företagets målbild 2016. Övergripande mål är nedbrutna på enhets- och individnivå. Roller, ansvar, befogenheter och förhållningssätt är tydliggjorda. Samarbetet mellan enheterna har utvecklats –vilket påverkar både kundnyttan och lönsamheten i stort. Energi, lust och arbetsglädje har ökat markant. Styrdokument och rutiner är på plats – både för ledarskapet och medarbetarskapet.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.