Finansiell kommunikation och PR

Finansiell kommunikation och PR
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett IT-företag planerar för en börsintroduktion på OMX.  Ett företag ska ha beredskap att uppfylla den lagstadgade informationsskyldigheten i och med att ansökan om börsintroduktion har lämnats till börsen. Informationen från noterade bolag ska vara aktuell, konsekvent och tillförlitlig. Företaget behövde hjälp med att planera och förbereda en kontinuerlig och relevant kommunikation samt informera kunder och andra intressenter inför introduktionen.

Lösning

Vid en börsintroduktion ställs nya och tuffare krav på företagets kommunikation och finansiella rapportering. Det gäller både före, under och efter introduktionen. Vi utarbetade en plan för hur prospektet skulle hanteras ur ett kommunikativt perspektiv, och planerade för hur man skulle offentliggöra nyheter och annan information regelbundet och fortlöpande. Bolaget var, trots sin storlek, relativt okänt framför allt i storstadsregionerna därför lades särskilt vikt vid profilering av VD och en PR-plan upprättades.

Resultat

Skapat förutsättningar för att media, analytiker, investerare och andra intressenter kan följa företaget långsiktig också efter uppmärksamheten kring introduktionen. Bolaget och framför allt VD, fick ökad uppmärksamhet i massmedia och det bidrog också till ett positivt intresse för företagets tjänster.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.