Exportstrategi för den svenska marknaden

Exportstrategi för den svenska marknaden
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Ett Estländskt företag som tillverkar specialdesignade möbler för offentliga miljöer, ville ha hjälp med åtgärder för att öka försäljningen på den svenska marknaden. Företaget var representerat via återförsäljare i flera europeiska länder samt i Sverige sedan tre år, försäljningen hade dock inte tagit fart.

Lösning

Vascaia genomförde en grundlig marknadsanalys för företagets produkter, målgrupper, konkurrenter samt beskrivning av möjliga distributionskanaler. Baserat på informationen utarbetades en konkret handlingsplan med fokus på de områden som hade störst potential att leda till ökad försäljning i Sverige. Uppdraget genomfördes i samverkan med Estlands exportmyndighet EAS (Enterprise Estonia).

Resultat och värde

Företaget fick ett omfattande beslutsunderlag med information om bl a intressenter och aktörer på den svenska marknaden. Underlaget användes för att förbättra informationen om produkterna samt till förbättring av kommunikationen med kunder och återförsäljare.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.