Arbetsplatsservicetjänster med ökat kundvärde

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Gemensamt för Coor Service Managements tjänster är fokus på helhetsupplevelsen. Det fanns behov att öka förståelse för slutanvändarnas upplevelser av befintliga service- och kringtjänster inom restaurangdelen. Traditionella mätningar och analyser gav inte tillräcklig information. Prioriterat var att hitta åtgärder som kunde genomföras inom ramen för befintliga avtal, utan större investeringar.

Lösning

Slutanvändare involverades för att delge sina upplevelser vid nyttjade av befintliga servicetjänster. Uttalade och dolda behov identifierades. Innovationspotentialer som visar vad som skapar verkligt värde för slutanvändaren arbetades fram. I en kreativ idégenereringsfas utarbetades ett stort antal konkreta idéer och förbättringsförslag.

Resultat

Både Coor och deras kund fick ny kunskap om vad som skapade värde för slutanvändarna. Detta kunde användes vid omförhandling av servicenivåer i avtalet. En rad förbättringar genomfördes. Exempelvis förbättrades  logistiken i restaurangen genom effektivare flöden vilket skapade en positiv helhetsupplevelse. Inför lansering av ett nytt lunchkoncept gjordes förändringar i lokal, inredning, logistik, menyer mm för att öka upplevelsevärdet för kunderna.
Med insikt om vilka detaljer som påverkar helhetsupplevelsen kompletterades det befintliga servicekoncept med små saker som till en låg kostnad gjorde stor skillnad för slutanvändarna.

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.