Analys av reglertekniska begränsningar för bioreaktor

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Tagged in

Bakgrund

Kunden utvecklar och producerar protein-baserade läkemedel med hjälp av rekombinant cell-odlingsteknik. I syfte att förbättra produktionsbetingelserna i anläggningen ville man undersöka möjligheten att tillföra CO2 via spargern istället för i reaktorns head space. Resultat från lab-försök var lovande men man var osäker om resultaten kunde skalas upp till produktions-skala och om prestanda för reglering av pH och löst syre kunde bibehållas. Utrymme för att testa och eventuellt implementera förändringar var mycket litet och kunde endast göras i kortare uppehåll mellan kampanjer i produktionen. Endast parameter­änd­ringar i befintligt reglersystem var aktuellt av tid- och kostnadsskäl.

Lösning

Aktuellt reglersystem kring pH och löst syre reglering dokumenterades noggrant och enkla dynamiska experiment under produktionslika förhållanden gjordes för att förbättra förståelse av systemet. Vidare studerades data från några tidigare produktions-batcher. Resultaten sammanfattades i termer av en förenklad linjäriserad process-modell för aktuellt arbetsområde och användes i bedömningen. Modellen utvidgades med beskrivning av  kvantisering av styrsignalen på grund av pulsbreddsmodulering av gasflödesventil och dator-simulering användes för ökad förståelse av reglersystemet under drift.

Resultat

Undersökningen pekade ut vissa svårigheter med att införa CO2-tillförsel genom sparger med aktuell utrustning och gav förslag på lämpliga förändringar och åtgärder. Detta be­sparade dem tid och arbete, jämfört med att göra en test-installation.  

In English

Sedan 1997 har vi framgångsrikt hjälpt våra kunder att leda och utveckla sina verksamheter. Vi har specialiserade konsulter med lång och bred erfarenhet från näringsliv, myndigheter, kommuner och statliga företag.