Är medarbetarupplevelsen nr 1 på din agenda?

Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare är den viktigaste uppgiften i ledarskapet. Och där du bör ha ditt fokus. Medarbetarna är hela företagets värde. En stark konkurrensfaktor. Har du koll på vad som driver dina medarbetare? Och vad innebär det för dig som ledare?

Kommunikationsförmåga blir allt viktigare. Att kunna förmedla en tydlig vision om varför företaget finns och vart man är på väg är en viktig framgångsfaktor. Att kunna förmedla ett högre syfte, inte bara att tjäna pengar, krävs för att attrahera Generation Z och Millennials.

Flexiblare arbetssätt, att jobba i nätverk med större mått av självständighet kräver tillit hos dig som ledare.

Feedback är ledarens viktigaste verktyg och blir allt viktigare för att utveckla medarbetare och skapa effektiva organisationer med högt i tak.

En kultur och värdegrund som främjar nytänkande, utveckling och ständiga förbättringar, där man får prova på och göra fel.

En arbetsmiljö som visar att du bryr dig om dina medarbetares hälsa och välmående.

Hur kan vi hjälpa till?

Behöver du stöd för att visualisera din vision och målbild? Eller inspiration och råd för hur du hittar dina medarbetares behov och drivkrafter? Med vår kunskap, evidensbaserad metodik och praktiska erfarenhet kan vi bidra till att skapa det värde som behövs för att skapa en positiv medarbetarupplevelse och en hållbar organisation.

Vår utgångspunkt är den verklighet som du och din organisation befinner dig i. Vår ambition är att inspirera ledare att tänka och agera i nya banor och behålla fokus på det som är viktigast för verksamheten – människorna.

För att skapa konkret värde sätter vi utvecklingsbehoven i en kontext bestående av utmaningarna i den dagliga verksamheten. Och ser till att det är balans mellan det strategiska (vision, målbild, organisationsstruktur) och det mänskliga perspektivet (värderingar, beteende, gruppdynamik).

I programmen adresseras t ex konsten att vara tydlig med syfte och mål – dvs varför man går till jobbet varje dag, hur man hittar en balans mellan styrning och frihet, hur man ger effektiv feedback, hur man kan påverka inställningen till utveckling och förbättring, hur man tillämpar ett värderingsstyrt ledarskap och sätter en spelplan och spelregler som fungerar i vardagen.

 

 

Spara

Utvecklingsprogram

Vi designar och genomför utvecklingsprogram och insatser för ledare och ledningsgrupper på alla nivåer i organisationen.
Med vår unika insikt om mänskligt beteende kan vi hjälpa ledare att skapa motivation, handlingskraft och produktivitet.
Den röda tråden i våra program är kommunikation. Insatsernas upplägg och genomförande styrs av behov och förutsättningar. Omfattningen varierar, från kortare punktinsatser till mer omfattande program i olika steg. Vår roll är att överföra ny kunskap och praktisk nytta i uppdragen.

Exempel på upplägg:

  • Leda och driva förändring
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Teamutveckling
  • Nya ledare,
  • Chefens olika samtal
  • Inspirationsföredrag

Spara