Från insikt till rätt kundupplevelse

De som jobbar med strategisk affärsutveckling vet att verkligt kundvärde är avgörande för hållbar konkurrenskraft. De vet också att djup förståelse för kundernas drivkrafter, behov och värdeskapande processer  är en

Share
För ökad framgång – gräv där du står och utveckla det du har!

Inlägg av Terje Andersson 2017-04-10. Det enklaste framgångskonceptet för de flesta verksamheter är att göra det som man är riktigt bra på så ofta som möjligt. På det viset använder

Share