Workshop den 17 maj – ABW 3.0

Är du redo för det nya digitala arbetslivet? Vad krävs för att ta steget in i framtiden med ett aktivitetsbaserat arbetssätt? Arbetet är inte längre en plats vi går till

Share
Varför lyckas vissa arbetsplatser engagera medarbetarna i förändringsprocesser medan andra inte gör det?

Folkhälsovetaren Marcus Strömgren har belyst denna fråga i sin avhandling om verksamhetsutveckling som bl a publicerades i Arbetsliv december 2017. Enligt honom är nyckeln socialt kapital och att det handlar

Share